Vedení týmu péče o dítě ve školce MiniMíša

 

Vedení týmu péče o děti zastává paní Anna Hrabáková, která má více jak 25-ti letou praxi v oblastí péče o dítě jako učitelka v mateřské škole.

 

Paní Anna Hrabáková absolvavala mimo jiné i tyto kurzy se zaměřením na děti:

Pedagogické centrum Praha: ADHD nebo LDM? Specifické poruchy chování

ABC Music v.o.s.: Splývavé čtení - odborný seminář

Národní institut pro další vzdělávání: Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: Asertivita v prostředí mateřské školy

Základní kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí

 

a rovněž získala profení kvalifikaci "Lektor dalšího vzdělávání" zkouškou dle zák. č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.   

  

Paní Anna Hrabáková je držitelkou  plakety  J. A. Komenského, kterou byla

odměněna za obětavou práci s dětmi.