Váleční veteráni

 

Sleva 25% ze základních cen uvedených v orientačním ceníku měsíčních plateb úhrad za docházku dětí do soukromé školky MiniMíša a zveřejněných na internetových stránkách školky.  Sleva je určena pro válečné veterány stanovené dle zákona č. 170/2002 sb. o válečných veteránech a jejich rodinné příslušníky.

 

Pro poskytnutí slevy je stanovena povinnost prokázat se průkazem válečného veterána.