Orientační rozvrh dne soukromé školky MiniMíša

 

07:00 – 09:00      -    příchod dětí, volné hry, individuální práce s dětmi

09:00 – 10:15      -    přivítání dne - komunitní kruh, tématicky zaměřená činnost

10:15 – 10:30      -    ranní svačinka

10:30 – 12:00      -    pohybové aktivity

12:00 – 13:00      -    oběd

13:00 – 14:30      -    odpočinek na lehátku

14:30 – 15:00      -    odpolední svačinka

15:15 –.16:00      -    pohybové aktivity

16:00 – 16:45      -    individuální práce s dětmi

16:45 – 17:00      -    vyzvedávání dětí

 

Poznámka:

- vedení dětí k pravidelné hygieně a její provádějí je samozřejmostí v celém denním režimu

- tématicky zaměřená činnost =  např. výtvarná, sportovní, hudební, dramatická

- uvedený rozvrh dne je orientační, harmonogram dne může být upraven

 

Pohybové aktivity jsou realizovány v prostorách naší školky nebo na hlídaném dětském hřišti Vrchlického sady,  Praha 1. Soukromá školka MiniMíša preferuje pohyb s dětmi ve venkovním prostředí - pokud to počasí dovolí nejlépe každý den. Uvedené dětské hřistě je odpovídajícím prostředím pro rozvoj pohybových aktivit Vašich dětí, jeho vybavení i velikost je přizpůsobeno pro děti.